MODERN
ENGINEERS
WALCHANDNAGAR
CLIENTS
  HOME  |   ABOUT US  |   PRODUCTS  |   CLIENTS  |   MAINTENANCE  |   CONTACT US
 
 
 
Few of our major clients.....
Badami Sugars Ltd, (Karnataka)
Dongarai Sagareshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd,
(Maharashtra)
Kareli Sugar Mill Pvt Ltd, (Madhya Pradesh)
Kisan Veer Satara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd,
Bhuinj (Maharashtra)
Loknete Baburao Patil Sahakari Sakhar Karkhana Ltd,
Angar (Maharashtra)
Ma Bhagwati Sugar Mill Ltd, (Madhya Pradesh)
Mahakaushal Sugar and Power India Ltd,
(Madhya Pradesh)
Nikhil Sugar Ltd, Harda (Madhya Pradesh)
Shakti Sugar Mill P. Ltd, Gadarwara (Madhya Pradesh)
Shri Chhatrapti Rajaram Sahakari Sakhar Karkhana
Ltd, Kolhapur (Maharashtra)
Sonai Krushi Prakriya Karkhana Ltd,
Indapur (Maharashtra)
Vaibhav Gul Udyog , Latur, (Maharashtra)
   
 
All Rights Reserved. | Designed By : Shri IT Services